Vervangingsinvesteringen 2016

Omschrijving

Bruto inv. bedr.

21%

Netto inv.

Afschr.

Afschr.

Rente

Totale

in Euro incl btw

btw

bedrag

termijn

bedrag

bedrag

exploitatie

prijspeil 2016

compensabel

3,5%

lasten

ONRENDABEL:

openbare verlichting, armaturen en masten

726.000

126.000

600.000

30

20.000

21.000

41.000

vri armaturen/automaten

605.000

105.000

500.000

15

33.333

17.500

50.833

spelen

363.000

63.000

300.000

10

30.000

10.500

40.500

vervangen bomen en beplanting

411.400

71.400

340.000

30

11.333

11.900

23.233

vervangen beschoeiing

181.500

31.500

150.000

20

7.500

5.250

12.750

vervangen houten bruggen

106.480

18.480

88.000

15

5.867

3.080

8.947

Mastenbroekerbrug, div. werkzaamheden (hydr. etc.)

175.450

30.450

145.000

15

9.667

5.075

14.742

ombouw asfaltwegen naar waterpasserende verharding

363.000

63.000

300.000

25

12.000

10.500

22.500

wegen vervangen asfalt

169.400

29.400

140.000

25

5.600

4.900

10.500

subtotaal integraal beheer openbare ruimte

3.101.230

538.230

2.563.000

135.300

89.705

225.005

subtotaal vervangingsinvesteringen onrendabel

3.101.230

538.230

2.563.000

135.300

89.705

225.005

RENDABEL:

diverse investeringen riolering

181.500

31.500

150.000

15

10.000

5.250

15.250

diverse investeringen riolering

181.500

31.500

150.000

40

3.750

5.250

9.000

subtotaal riolering

363.000

63.000

300.000

13.750

10.500

24.250

Hanzeland - camerasysteem

18.254

3.168

15.086

7

2.155

528

2.683

Lübeckplein - camera server

18.989

3.295

15.694

5

3.139

549

3.688

NoorderEiland - camerasysteem

44.227

7.676

36.551

7

5.222

1.279

6.501

NoorderEiland - electraverdeelkast

18.989

3.295

15.694

24

654

549

1.203

Westerlaan - vervanging bouwk installaties / beplating c.a.

169.067

29.342

139.725

25

5.589

4.890

10.479

subtotaal parkeren

269.526

46.776

222.750

16.759

7.795

24.554

Vervangen div. havenkasten

18.150

3.150

15.000

10

1.500

525

2.025

subtotaal havens

18.150

3.150

15.000

1.500

525

2.025

Vervangen div. marktkasten

18.150

3.150

15.000

10

1.500

525

2.025

subtotaal markten

18.150

3.150

15.000

1.500

525

2.025

subtotaal vervangingsinvesteringen rendabel

668.826

116.076

552.750

33.509

19.345

52.854

TOTAAL VERVANGINGSINVESTERINGEN excl. MPI

3.770.056

654.306

3.115.750

168.809

109.050

277.859

Meerjarenprogramma ICT 2016

Omschrijving

Investering

T.l.v. reserve

Netto inv. bedrag

Afschr. termijn

Afschr. bedrag

Rente bedrag 3,5%

Totaal kapi- taallasten

Beheers- besparing

Dienstverlening

mGBA

176.000

176.000

5

35.200

6.160

41.360

Dienstverlening

350.000

350.000

5

70.000

12.250

82.250

Aansluiting RUD informatievoorziening

200.000

200.000

5

40.000

7.000

47.000

Sociaal

5

-

-

-

Sociaal domein

150.000

150.000

30.000

5.250

35.250

20.000

Fysiek

5

-

-

-

Parkeervergunningensysteem

8.000

8.000

1.600

280

1.880

Tekentool NLCS

32.000

32.000

5

6.400

1.120

7.520

-14.000

Digitalisering

5

-

-

-

Digitalisering 2016

950.000

50.000

900.000

180.000

31.500

211.500

50.000

Bedrijfsvoering

5

-

-

-

DPS voor app-ontwikkeling doorontw. 2016

55.000

55.000

5

11.000

1.925

12.925

Interoperabiliteit

70.000

70.000

5

14.000

2.450

16.450

Software tbv implementatie BIG

45.000

45.000

9.000

1.575

10.575

Shared Service Centrum

5

-

-

-

Standaardisatie ICT 2016

290.000

290.000

5

58.000

10.150

68.150

Onderzoek en onvoorzien

5

-

-

-

Onderzoek en onvoorzien 2016

100.000

50.000

50.000

10.000

1.750

11.750

Totaal

2.426.000

100.000

2.326.000

465.200

81.410

546.610

56.000