3 Bereikbaarheid en mobiliteit

Samenvatting

Mobiliteit

Het programma Mobiliteit richt zich er op dat mensen hun bestemming bereiken. Daarmee is het programma dienend aan de activiteiten van inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven. Zwolle heeft qua bereikbaarheid een sterke reputatie vanwege bijvoorbeeld de centrale ligging in het hoofdwegen- en spoorwegennet en de recente verkiezing tot Fietsstad van Nederland. De ambitie is met het programma Mobiliteit verder te werken aan een ‘gastvrij’ Zwolle. Mobiliteit is meer dan het snel bereiken van je bestemming. Het begrip ‘gastvrij’ veronderstelt dat ook ten aanzien van leefbaarheid en veiligheid Zwolle een prettige plaats is om te verblijven. In die zin richt het programma Mobiliteit zich op een optimaal evenwicht tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Telkens is het een afweging van bereikbaar zijn, leefbare wijken, buurten en centra en een veilige situatie voor mobilisten en zij die niet aan het verkeer deelnemen of voetganger zijn. Mede met het oog op deze balans ligt de focus in Zwolle beleidsmatig bij het beter benutten van infrastructuur en de rol van de fiets.

Doelstellingen & maatschappelijke effecten