8 Integraal beheer openbare ruimte

Samenvatting

In de openbare ruimte, die voor iedereen toegankelijk is, speelt zich een groot deel van het publieke leven af. Die openbare ruimte heeft invloed op tal van andere zaken zoals, de leefbaarheid, veiligheid, gezondheid, economische aantrekkelijkheid, waarde vastgoed, klimaatbestendigheid, bereikbaarheid en gastvrije stad.  Met het veranderen van de maatschappij en dit publieke leven verandert ook het beheer van de openbare ruimte.

Daarom wordt het beheer geactualiseerd. De eerste stappen hierin zijn gezet.  Begin 2015 heeft u de drie nieuwe beheerprincipes vastgesteld. Beheren doen we 'toekomstbestendig', 'samen' en 'op maat'.

Deze uitgangspunten hebben al tot mooie resultaten geleid. Zoals participatie initiatieven met veel meerwaarde voor de wijk. Denk aan de Groentefabriek, een voormalig braakliggend terrein waar nu een stadstuin floreert  Of de beweegtuin in Holtenbroek, een laagdrempelige ontmoetingsplaats om alleen of samen te bewegen.