9 Cultuur

Samenvatting

Kunst en Cultuur dragen bij aan de sociale stad (met participatie en cultuureducatie), een ondernemende stad (via cultureel ondernemerschap en een creatieve sector), een toekomstbestendige stad (via ruimtelijke ontwikkelingen en een levendig architectuurklimaat) en natuurlijk een levendig Zwolle met een cultuurhistorische binnenstad van formaat en festivalstad met allure.

Onze ambities zijn:

  • grotere zichtbaarheid en levendigheid van de cultuur in Zwolle
  • meer verbinding, ontmoeting en samenwerking
  • meer ruimte voor cultureel ondernemerschap/talentontwikkeling

Deze thema's worden nader uitgewerkt in de cultuuragenda aan de hand van de agenda's uit het Coalitieakkoord. Ook zal in het najaar van 2015 het onderzoek van LaGroup over cultuurhistorie worden afgerond. In 2016 en 2017 zullen de aanbevelingen en de nieuwe opdrachten die uit dit onderzoek naar voren komen worden uitgevoerd.