7 Veiligheid

Samenvatting

Dit programma richt zich op het bereiken en behouden van een veilige en leefbare stad. Op 29 juni 2015 is de veiligheidsvisie 2015 - 2018 vastgesteld. Met deze visie zetten we in op veilige wijken en buurten (met name tegengaan van illegale hennepteelt, woninginbraken en overlast), evenementenveiligheid en het voorkomen en tegengaan van radicalisering. Ook zetten we in op het stimuleren en faciliteren van eigen verantwoordelijkheid in veiligheid, het tegengaan van overlast en criminaliteit door OMG’s en de instrumenten waarmee we de veiligheid waarborgen.