16 Bestuur en dienstverlening

Samenvatting

In juli 2015 hebben we uw raad de nieuwe visie op dienstverlening aangeboden: gastvrij en op maat. In deze visie kiezen we voor twee strategische doelen :

  1. De gemeente Zwolle behoort in 2020 tot de 10 meest gastvrije en best presterende gemeenten van Nederland als het gaat om dienstverlening aan inwoners en ondernemers.
  2. De gemeente Zwolle is in 2020 volledig gedigitaliseerd in haar dienstverlening.

Deze twee doelen hebben we in de visie uitgewerkt in 14 concrete ambities. De meeste hiervan werken we in deze begroting 2016 in dit programma 16 uit. Een paar ambities worden uitgewerkt in programma 2.

De komende jaren wordt het digitale kanaal meer en meer de basis van onze dienstverlening. Daarmee sluiten we aan bij landelijke ontwikkelingen. De dienstverlening op de kanalen balie en telefonie houden we echter ook op niveau.