6 Onderwijs

Samenvatting

1. Wij willen dat alle kinderen en jongeren in Zwolle zich fysiek, cognitief en sociaal-emotioneel positief kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen en nu en in de toekomst kunnen meedoen. In een doorgaande lijn van spelen, leren en werken. Een geslaagde, ononderbroken schoolloopbaan vergroot de kansen op succesvolle maatschappelijke participatie op het gebied van werk én vrije tijd. Zo'n goede start vergroot verder de kans dat inwoners zich ook daarna succesvol verder kunnen blijven ontwikkelen en aansluiting houden bij economie en arbeidsmarkt. Een leven lang leren!

2. Scholen vervullen een hoofdrol in het bieden en benutten van kansen aan jeugdigen voor een positieve ontwikkeling. We willen de kracht van scholen in de verbinding met stad en wijk zo goed mogelijk benutten. We willen verbinden op opgaven, op het gebied van sport, cultuureducatie en zorg. Maar ook op duurzaam gebruik van vastgoed en maatschappelijk optimale inzet van geldstromen.  We willen daarbij creativiteit in de stad benutten en ruimte bieden aan initiatieven die bijdragen aan onze doelstellingen.

3. We willen ook bouwen aan en op beroepsonderwijs. De rijkdom van 4 Mbo en 4 Hbo instellingen in Zwolle biedt veel kansen. Het onderscheidt ons van andere steden en regio’s. Het verbindt ons met de regionale economie, creatieve industrie en arbeidsmarkt. We willen dat ‘Opgeleid in Zwolle’ een aanbeveling is tot ver buiten de stad. Wij trekken daarom samen op met het onderwijs en stimuleren samenwerking met andere organisaties en instellingen in stad en regio.