9 Cultuur

Doelen

De culturele infrastructuurin Zwolle is kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Eind 2015 wordt de Cultuuragenda volgens planning door de raad vastgesteld. Hierin worden de doelstellingen, indicatoren en activiteiten voor 2016 gepresenteerd met bijbehorende financiën. Het financieel kader is hieronder weergegeven.