17A Exploitatie gronden

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen

Het programma grondexploitaties is faciliterend aan de verschillende programma's zoals onder andere volkshuisvesting en sociaal domein. Deze visie wordt financieel vertaalt in het kopje "Tussentijdse MPV" in de verplichte paragraaf 6 Grondbeleid.