18 Bedrijfsvoering

Doelen

Doelmatige en wendbare ondersteuning van het primaire proces

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Beoogd effect is een doelmatige  en wendbare ondersteuning die dienstbaar is aan de uitvoering van het primaire proces

Streefdoel/indicator

Stabiele verhouding tussen indirecte en directe kosten

Nulsituatie

Norm van 2016

Peildatum 01-01-2016

Directe loonkosten/overhead   1,27

  1,27

Indirecte kosten / omzet   7,5%

  7,5%

Nadelig saldo indrirecte kosten   29,7 mln

  29,7 mln.

Formatie indirect / totaal   30,77

  30,77

Streefdoel/indicator

Huisvesting werkplek per fte+0,7. Dit leidt onder randvoorwaaden tot plaats- en tijdonafhankelijk werken.

Nulsituatie

Norm van 2016

Peildatum 31-12-2014

Feitelijk aantal werkplekken
per fte   1.21

Flexfactor   0,75   

Start verbouw Stadhuis (tenzij bibliotheek)
Verhuur verdiepingen Stadskantoor

Streefdoel/indicator

ICT continuiteit, kwaliteit en ontwikkeling

Nulsituatie

Norm van 2016

Peildatum 31-12-2014

Aantal applicaties   264

  264

Aantal meldingen per fte   11,8

  10

Peildatum 01-01-2016

ICT kosten per fte   9725

  9725

Streefdoel/indicator

Meer ruimte voor de professional vraagt een faciliterende infrastructuur.

Nulsituatie

Norm van 2016

Peildatum 31-12-2014

Interne mobiliteit   3,8%

  5.0%

Uitstroom   6,0%

  5.0%

Instroom   7,9%

  10%

Vergrijzing (leeftijd 55>)   28%

  30%

Verjonging (leeftijd -35)   11%

  15%

Vrouwelijke managers   35%

  35%

Ziekteverzuim   4,0%

  4,0%

Streefdoel/indicator

Betaalstelling facturen vanaf ontvangstdatum.

Nulsituatie

Norm van 2016

Peildatum 31-12-2014

% Betaald vanaf ontvangst   85%

  90%

% Betaald vanaf factuur   79%

  85%

Blauwwit en duurzaam inkopen zijn speerpunten tezamen met het realiseren van een sociaal return on investment (SROI)

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Inkoop: conform inkoopbeleid raad Zwolle.

Streefdoel/indicator

Conform het inkoop en aanbestedingsbeleid zijn blauwwit en duurzaam inkopen speerpunten, tezamen met het realiseren van een sociaal return on investment (SROI)

Nulsituatie

Norm van 2016

Peildatum 31-12-2014

Blauwwit   37%

  40%

SROI   22%

  40%

Duurzaam   57%

  100%